Pro-Fil

Systemy przeciwpożarowe i oddymiające ALUPROF pozwalają wykonywać różnorodne elementy zabudowy, odpowiedzialne za organizację w budynkach tzw. stref pożarowych i zapewniających odpowiednie warunki ewakuacji osób. Zakres tych rozwiązań obejmuje zarówno produkty powiązane konstrukcyjnie z grupą systemów okienno-drzwiowych, jak i bazujące na fasadowych systemach słupowo-ryglowych. Odporność ogniowa tego typu konstrukcji, w zależności od wymagań może mieścić się w klasach od EI15 aż do EI120 dla konstrukcji pionowych, a dla dachów w klasie REI20 / RE30.


W grupie produktów odpowiadających za bezpieczeństwo użytkowników budynku podczas pożaru znajdują się następujące rozwiązania:

  • system MB-78EI który obejmuje wewnętrzne i zewnętrzne przegrody stałe w klasach EI15 do EI90 oraz drzwi przymykowe w klasach EI15 do EI60
  • drzwi przesuwne automatycznie MB-78EI DPA w klasie EI30
  • system MB-118E pozwalający na wykonywanie wewnętrznych i zewnętrznych przegród o odporności ogniowej  klasie EI120. Rozwiązanie to wraz z drzwiami MB-78EI DPA stanowi nowości w ofercie ALUPROF S.A. objęte znowelizowaną Aprobatą Techniczną ITB AT-15-6006/2012
  • fasadowe systemy słupowo-ryglowe MB-SR50 EI oraz MB-SR50N EI w klasach EI15 do EI60
  • przeszklone dachy przeciwpożarowe w klasie REI20 / RE30, bazujące na systemach fasad słupowo-ryglowych
  • drzwi dymoszczelne MB-45D w klasie  Sm i Sa

Okna i klapy oddymiające to produkty należące również do grupy rozwiązań odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób podczas pożaru. Bazują one zarówno na podstawowych systemach okienno-drzwiowych serii MB, jak i na rozwiązaniach okien odchylnych lub dachowych, stosowanych wyłącznie konstrukcjach fasadowych.

Ważną cechą rozwiązań ALUPROF z punktu widzenia projektowania oddzieleń przeciwpożarowych jest możliwość łączenia ze sobą różnych konstrukcji z zachowaniem odpowiedniej klasy odporności ogniowej. Przykładem są tu drzwi systemu MB-78EI wbudowane w fasadzie. Cała wykonana w ten sposób konstrukcja może mieć klasę EI30 lub EI60. Podobna możliwość wbudowania drzwi MB-78EI istnieje także w systemie ścianek MB-118EI.

Zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi rozwiązaniami przeciwpożarowymi ALUPROF. Nazwy lub symbole ww produktów stanowią przekierowania na strony zawierające szersze informacje o tych konstrukcjach.