Gerda

GERDA APX 3010D są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Jest to model antywłamaniowych drzwi w najwyższej klasie C wg PN oraz klasie 3 wg ENV,  z 30 minutową odpornością ogniową i przenikaniem dymu. Zaprojektowany do stosowania w miejscach o wysokim stopniu zagrożenia włamaniem i dodatkowo wymagających podstawowej ochrony przeciwpożarowej.

Posiadają atest C odporności na włamanie wg PN i 3 klasy wg ENV i odporność ogniową klasy EL 2 30, dymoszczelność Sa, Sm

Przenikalność akustyczna wynosi wg wskażnika Rw = 39db

Są to drzwi atestowane, wewnętrzne, panelowe, przeciwpożarowe dostępne w rozmiarach: 80N, 80, 90N, 90E, 100E.