Profil DGS

Opis

W systemie okien Salamander DGS® dzięki zastosowaniu specjalnej taśmy klejącej, trwale łączącej szybę z profilem, wyeliminowane zostały wzmocnienia stalowe w skrzydłach okiennych przy jednoczesnym podwyższeniu ich trwałości i sztywności. Brak wkładek stalowych w skrzydłach eliminuje zbędne mostki termiczne i pozwala znacząco zredukować wydatki na ogrzewanie a tym samym przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Okna wykonane z wykorzystaniem specjalnego termicznego wzmocnienia w ramie i przy zastosowaniu 3-szybowych zestawów szybowych o szerokości 48 mm, wypełnionych argonem pozwalają uzyskać jeden z najniższych, dostępnych na rynku współczynników izolacyjności termicznych Uw okna poniżej 0,8 W/m2K.