Gerda

Zastosowanie:

  • drzwi zewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnnym
  • drzwi wejściowe w budownictwie wielorodzinnym
  • drzwi zewnętrzne w lokalach użyteczności publicznej
Wykonane są z wysokiej jakości ocynkowanych blach pokrytych laminatem dekoracyjnym. Wypełnienie skrzydła drzwi stanowi płyta z polistyrenu spienionego EPS. Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 2. klasie wymagań, tj. w średnich warunkach eksploatacji. 

Grubość skrzydła TT 47,2 mm. 

Parametry użytkowe:
  • przenikalność cieplna - 2,0 W/m2 °K;
  • tłumienie akustyczne - 29dB